Kolejne spotkania doradcze

Zapraszamy na indywidualne doradztwo, tym razem współorganizowane z Zespołem Szkół Budowlanych.