Nasze projekty

Społeczni Ekodoradcy Toruń

Ruszamy do walki ze smogiem w Toruniu. Celem projektu jest zaangażowanie mieszkańców pięciu najbardziej zanieczyszczonych smogiem okręgów Torunia w ograniczanie niskiej emisji poprzez aktywne włączenie ich w działania informacyjno-edukacyjne skierowane do posiadaczy przestarzałych pieców węglowych.

Obsługa ekologicznych punktów doradczo-konsultacyjnych Miasta Bydgoszczy

Projekt realizowany na zlecenie Miasta Bydgoszczy przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju z Torunia oraz Bydgoski Alarm Smogowy i Fundację EkoRozwoju z Wrocławia. Projekt „Czy wiesz, czym oddychasz? Kampania edukacyjno-informacyjna LIFE MAPPINGAIR/PL”:  https://mappingair.meteo.uni.wroc.pl

Projekt Bydgoskie Powietrze w ramach grantu z Naszego Powietrza

Projekt jest adresowany do trzech grup docelowych: posiadaczy pieców bezklasowych, przedstawicieli bydgoskich firm instalatorskich oraz osób prowadzących warsztaty usługowo-produkcyjne na bydgoskich osiedlach. Głównym celem projektu jest wzrost tempa wymiany bezklasowych pieców w Bydgoszczy.

Bydgoski Włącznik Antysmogowy

Celem projektu jest aktywne angażowanie mieszkanek i mieszkańców Bydgoszczy w oddolne działania na rzecz poprawy jakości powietrza.

Zobacz czym oddychasz w Bydgoszczy

W sobotę (30.01.2021) przy ulicy Gdańskiej 10 stanęła makieta sztucznych płuc Polskiego Alarmu Smogowego.

Antysmogowy Pakiet Startowy dla Bydgoszczy

Cel projektu to przyspieszenie tempa wymiany przestarzałych pieców, głównego źródła smogu w mieście.

Dam Ci tlen a smog i CO2 zjem

Akcja sadzenia drzew i krzewów na bydgoskich podwórkach szkolnych, połączona z edukacją ekologiczną uczestników.

Bydgoszcz bez węgla

Kampania domagająca się wprowadzenia zakazu palenia węglem w gospodarstwach domowych i budynkach prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta.