Kontakt

Stowarzyszenie Bydgoski Alarm Smogowy

Email: info@bydgoskialarmsmogowy.pl
Facebook: www.facebook.com/bydgoskialarm

Adres do korespondencji:

ul. Gdańska 5
Skrytka 4
85-005 Bydgoszcz

KRS 0000881906