Kujawsko-Pomorskie Bez Smogu – rozpoczynamy rekrutację

Rozpoczynamy rekrutację gmin, które są zainteresowane ściślejszą współpracą w projekcie Kujawsko-Pomorskie Bez Smogu, w ramach której zapewniamy bezpośrednie merytoryczne wsparcie w procesie wdrażania narzędzi z 5 obszarów związanych z ochroną powietrza:

  1. Działania edukacyjno-informacyjne skierowane do mieszkańców gmin
  2. Informowanie o poziomie zanieczyszczenia powietrza
  3. Przeprowadzanie skutecznych kontroli palenisk.
  4. Systemy dofinansowań do wymiany ogrzewania i doradztwo dla mieszkańców
  5. Postępowanie z mieszkańcami dotkniętymi ubóstwem energetycznym.

Przedstawicieli zainteresowanych gmin bardzo prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego: https://forms.gle/edgbFkmiatDFNabr6

Częścią współpracy będzie utworzenie gminnych zespołów roboczych i następnie opracowanie indywidualnych planów działania dotyczących nowych metod i narzędzi dopasowanych do potrzeb i możliwości panujących w Państwa gminie. Podczas wdrażania rozwiązań pomocą służyć będą również eksperci zewnętrzni. Więcej informacji – bydgoskialarmsmogowy@gmail.com

Na zgłoszenia czekamy do 31 stycznia 2024 roku.