Projekt „Kujawsko-pomorskie bez smogu”

W projekcie Kujawsko-Pomorskie Bez Smogu wypracowujemy razem z przedstawicielkami i przedstawicielami gmin wiejskich i wiejsko-miejskich z regionu katalog metod i narzędzi skutecznych w procesie wdrażania przepisów antysmogowych. 

Celem projektu jest przyśpieszenie tempa wymiany bezklasowych pieców na paliwa stałe, tzw. kopciuchów w województwie kujawsko-pomorskim w obliczu wchodzącego w życie z dniem 1 stycznie 2024 roku zakazu ich użytkowania. Formy wsparcia, które oferujemy uczestnikom w ramach projektu to szkolenia, mentoring, spotkania z ekspertami w następujących obszarach działania:

  1. Działania edukacyjno-informacyjne kierowane do mieszkańców gmin
  2. Informowanie o poziomie zanieczyszczenia powietrza i ostrzeganie podczas silnych epizodów smogowych
  3. Przeprowadzanie skutecznych kontroli palenisk
  4. Systemy dofinansowań do wymiany ogrzewania i doradztwo dla mieszkańców
  5. Postępowanie z mieszkańcami dotkniętymi ubóstwem energetycznym

Końcowym efektem projektu będzie stworzenie rekomendacji dla wszystkich 144 gmin z naszego województwa.

Nasi partnerzy to Gmina Osielsko i Pracownia Zrównoważonego Rozwoju. 

Projekt jest finansowany przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein z Funduszy EOG w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.