Społeczni Ekodoradcy w Toruniu – Rekomendacje z projektu

W ramach projektu Społeczni Ekodoradcy zrekrutowaliśmy kilkunastoosobową grupę społeczników zainteresowanych poprawą jakości powietrza w swoich okręgach w Toruniu. Po odpowiednim przeszkoleniu „społeczni ekodoradcy” pukali od drzwi do drzwi, aby poinformować właścicieli przestarzałych pieców o wchodzącym w życie zakazie użytkowania bezklasowych pieców na paliwa stałe, o dostępnych dotacjach oraz o możliwości skorzystania z pomocy punktu doradczego obsługiwanego przez Urząd Miasta Torunia.

W oparciu o zdobytą przez „społecznych ekodoradców” wiedzę i doświadczenia w pracy w terenie, wspólnie z partnerami projektu sformułowaliśmy rekomendacje dotyczące działań koniecznych do podjęcia w celu przyśpieszenia tempa wymiany bezklasowych pieców w Toruniu. Są to rekomendacje z zakresu informowania, doradztwa i wspierania mieszkańców w procesie wymiany ogrzewania.