Antysmogowy Pakiet Startowy dla Bydgoszczy

Projekt finansowany z grantu Clean Air Fund i Polskiego Alarmu Smogowego. Okres realizacji listopad 2020 – kwiecień 2021. Cel projektu to przyspieszenie tempa wymiany przestarzałych pieców, głównego źródła smogu w Bydgoszczy. 

Projekt objął utworzenie sieci osiedlowych liderów antysmogowych, którzy otrzymują szkolenie na temat aspektów związanych z zanieczyszczeniem powietrza w Bydgoszczy, jak współpracować ze Strażą Miejską oraz jak wypełniać wnioski o dofinansowanie na wymianę ogrzewanie z dotacji UM Bydgoszczy oraz z programu Czyste Powietrze.Wiosną 2021 wraz z przeszkolonymi liderami, zorganizujemy 5 grupowych sesji wypełniania wniosków o dofinansowania dla mieszkańców najbardziej zanieczyszczonych dzielnic.

W ramach projektu, w grudniu 2020 przeprowadziliśmy również kampanię promującą instalację czujników Airly na wszystkich osiedlach w Bydgoszczy zgłoszoną w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. 

W styczniu 2021 roku uruchomiliśmy kampanię informacyjną na temat konieczności wymiany pieców poniżej 3 klasy do stycznia 2024 r. oraz o dostępnych źródłach dofinansowania. W ramach kampanii informujemy również o konieczności dostosowania kominków do norm ekoprojektu oraz rozpowszechniamy listę paliw stałych, których zgodnie z prawem, nie można już stosować od września 2019. 

Odbiorców kampanii w mediach społecznościowych przekierowujemy na stronę internetową www.bydgoskialarmsmogowy.pl uruchomioną w ramach projektu, gdzie zamieściliśmy informacje dotyczące wymiany ogrzewania, dofinansowań, obowiązujących przepisów oraz współpracy z Eko-patrolem Straży Miejskiej.

< Wstecz