Bydgoski włącznik antysmogowy

Sieć czujników Nettigo Air Monitor w Bydgoszczy utworzyliśmy w projekcie Bydgoski Włącznik Antysmogowy, który został sfinansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Projekt koordynowany przez Fundację Pracownia Zrównoważonego Rozwoju we współpracy z Bydgoskim Alarmem Smogowym i Miastem Bydgoszcz trwał 2 lata i zakończył się we wrześniu 2023 roku. Celem projektu było angażowanie mieszkanek i mieszkańców Bydgoszczy i regionu w oddolne działania na rzecz poprawy jakości powietrza.
Sieć tworzy 60 czujników Nettigo Air Monitor. Czujniki złożyliśmy podczas warsztatów, wspólnie z zainteresowanymi tematem mieszkańcami, aktywistami osiedlowymi, a także uczniami Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Mechanicznych w Bydgoszczy pod okiem eksperta Zbigniewa Dreliszka z Soleckiego Alarmu Klimatycznego. Część edukacyjną warsztatów poprowadzili pracownicy projektu Life Mapping Air PL z Uniwersytetu Wrocławskiego.
10 czujników trafiło do placówek oświatowych, a pozostałe 50 zostało zamontowanych na budynkach mieszkalnych społeczników w Bydgoszczy i regionie (Kcynia, Solec Kujawski, Osielsko i Czarne Błoto).

Jednym z kluczowych założeń projektu Bydgoski Włącznik Antysmogowy była rozbudowa bazy informacji o stanie powietrza w Bydgoszczy. Mieszkańcy uzyskali dostęp do informacji odnośnie poziomu zanieczyszczenia powietrza w swojej okolicy. Wcześniej większość osiedli w Bydgoszczy nie miała żadnego czujnika i bydgoszczanie nie wiedzieli jakim powietrzem oddychają w miejscu zamieszkania, czy w pracy.

Bieżące odczyty z czujników można śledzić na stronie https://bydgoszcz.aqi.eco/pl oraz w aplikacji na telefon Kanarek, na której są zamieszczone dane z ponad 3 tysięcy czujników różnych sieci.