Bydgoski Włącznik Antysmogowy

Jednym z głównych zadań projektu jest praca pięciu grup antysmogowych na najbardziej zanieczyszczonych osiedlach. Przy wsparciu ekspertów grupy zajmują się analizą sytuacji smogowej na osiedlach i opracowują narzędzia, które odpowiedzą na problemową sytuację na danym osiedlu. W jednym miejscu będą to celowe działania informacyjno-edukacyjne, w innym nasadzenia zieleni na ruchliwej ulicy, gdzieś indziej montaż dodatkowych czujników jakości powietrza czy działania edukacyjne w szkołach. 

Kluczowym elementem projektu jest stworzenie bazy informacji o stanie powietrza w Bydgoszczy, również z aktywnym udziałem mieszkańców. Planujemy zainstalowanie na terenie miasta około 30 niskokosztowych czujników zanieczyszczenia powietrza. Do ich złożenia, w ramach warsztatów zaprosimy wszystkich bydgoszczan oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy wyrażą chęć włączenia się w obywatelski monitoring jakości powietrza i zamontują czujnik w swoim miejscu zamieszkania, lub na wybranej instytucji. 

Pozostałe elementy projektu: 

1. Ewaluacja dotychczasowych działań antysmogowych podejmowanych przez Miasto Bydgoszcz i diagnoza ubóstwa energetycznego wśród bydgoszczan. Identyfikacja grup najbardziej dotkniętych ubóstwem energetycznym i ustalenie przyczyny jego występowania. Raport z wynikami diagnozy ukaże się w pierwszym kwartale 2022 roku i będzie podstawą dalszych działań projektowych. 

2. Stworzenie 15- osobowego Miejskiego Zespołu Antysmogowego, spośród urzędników, ekspertów, ekodoradców, liderów, aktywistów i zainteresowanych tematem mieszkańców, którego zadaniem będzie zaprojektowanie działań systemowych w zakresie jakości powietrza dla innych obszarów miasta oraz planowanie narzędzi wzmacniających działania zaplanowane w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Bydgoszczy.  

3. Kampania informacyjno-edukacyjna koordynowana przez mobilnego ekodoradcę Urzędu Miasta Bydgoszczy

4. Procesy młodzieżowe w szkołach ponadpodstawowych, które obejmą przeprowadzenie warsztatów na temat niskiej emisji w Bydgoszczy, zbudowanie i zamontowanie czujnika na szkole oraz opracowanie przez uczniów planu działań prowadzących do poprawy jakości powietrza w okolicy szkoły, np. nasadzenia drzew, osiedlowa debata, kampania plakatowa o zasięgu osiedlowym. 

5. Działania regionalne polegające na wzmacnianiu działań początkujących inicjatyw antysmogowych w województwie kujawsko-pomorskim, obejmujące wsparcie lokalnych kampaniach informacyjnych – udostępnienie przenośnych mierników jakości powietrza i sztucznych oddychających płuc. Działanie będzie uwieńczone debatą dla przedstawicieli lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych i inicjatyw antysmogowych na temat sposobów walki ze smogiem na szczeblu lokalnym i regionalnym. 

Liderem projektu jest Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, partnerami Miasto Bydgoszcz i Bydgoski Alarm Smogowy. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. 

Informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej: https://www.pzr.org.pl/bydgoski-wlacznik-antysmogowy/
i na Facebooku na https://www.facebook.com/groups/antysmogowy