Bydgoszcz bez węgla

W 2020 roku rozpoczęliśmy kampanię domagającą się wprowadzenia zakazu palenia węglem w gospodarstwach domowych i budynkach prowadzących działalność gospodarcza na terenie miasta Bydgoszczy od 01.01.2024 r., wszędzie tam, gdzie dochodzi sieć ciepłownicza lub gazowa. W tym celu zbieramy podpisy pod petycją do lokalnych władz pod adresem: chceoddychac.pl/bydgoszcz.

W Bydgoszczy co roku notowane są wysokie przekroczenia norm jakości powietrza dla pyłów zawieszonych PM10, PM 2,5 oraz silnie rakotwórczego bezo(alfa)pirenu. 

Według danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska za 60 procent emisji zanieczyszczeń w Bydgoszczy odpowiadają przydomowe piece na węgiel lub drewno. W Bydgoszczy nadal jest ok. 23 tys. przestarzałych pieców, w tym ok. 7 tyś w posiadaniu miasta w mieszkaniach komunalnych. 

Problem potęguje ukształtowanie terenu. Bydgoszcz położona jest w tzw. niecce, gdzie zanieczyszczenia emitowane do powietrza, kumulują się, co prowadzi do poważnych konsekwencji zdrowotnych dla wielu mieszkańców miasta. 

Jednocześnie Bydgoszcz dysponuje bardzo rozbudowaną siecią ciepłowniczą i gazową, oraz duże możliwości finansowe, które umożliwiłyby dostosowanie do nowych przepisów zakazujących indywidualne ogrzewanie węglem.

< Wstecz