Dam ci tlen a smog i CO2 zjem

Akcja sadzenia drzew i krzewów na bydgoskich podwórkach szkolnych, połączona z edukacją ekologiczną uczestników.

Projekt rozpoczął się w 2020 roku. Na podwórkach 28 bydgoskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych posadziliśmy 3200 sadzonek drzew i krzewów otrzymanych od Nadleśnictwa Żołędowo.

Nauczyciele ze szkół, które wzięły udział w projekcie otrzymali, przygotowane przez nas scenariusze lekcji na temat zanieczyszczenia powietrza, zmian klimatu i utraty bioróżnorodności, dostosowane do różnych grup wiekowych.

Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej uczniów oraz zainicjowanie przemiany podwórek szkolnych w ogrody społecznościowe, gdzie nauczyciele, rodzice i uczniowie, wspólnie tworzą bioróżnorodne środowiska wypełnione drzewami, krzewami, kwiatami, bylinami, pnączami, ziołami i warzywami.

W ramach projektu utworzona została grupa na Facebooku Dam ci tlen, a smog i CO2 zjem. Jest to miejsce wymiany pomysłów i inspiracji, wiedzy oraz przydatnych wskazówek na tematy związane ze zrównoważonym rozwojem, ekologią oraz życiem w kierunku 'no waste’.

< Wstecz