Społeczni Ekodoradcy

Ruszamy do walki ze smogiem w Toruniu. Celem projektu jest zaangażowanie mieszkańców pięciu najbardziej zanieczyszczonych smogiem okręgów Torunia w ograniczanie niskiej emisji poprzez aktywne włączenie ich w działania informacyjno-edukacyjne skierowane do posiadaczy przestarzałych pieców węglowych.

Zrekrutujemy i przeszkolimy 20-osobową sieć społecznych doradców antysmogowych, którzy będą docierać do mieszkańców, informując ich o konieczności wymiany ogrzewania, dostępnych dotacjach i punktach doradczych w Toruniu. Doradcy będą diagnozować problemy i bariery spowalniające proces wymiany pieców, które posłużą do formułowania rekomendacji zmian oferty pomocowej Torunia.

Równolegle prowadzona będzie kampania edukacyjno-informacyjna. Przez cały okres działalności doradców zapewnimy im opiekę merytoryczną i spotkania wzmacniające grupę. 10 doradców będzie miało możliwość uzyskania certyfikatu audytora energetycznego. Zorganizujemy warsztaty dla przedstawicieli samorządów z województwa, których celem będzie przedstawienie rekomendacji wynikających z realizacji projektu i dyskusja nad wprowadzeniem nowych rozwiązań w gminach. Działania projektu pozwolą na zebranie danych do wprowadzenia zmian w systemowych narzędziach antysmogowych, a te w kolejnych latach przełożą się na zwiększenie tempa wymiany pieców oraz poprawę jakości powietrza.

Projekt realizujemy w partnerstwie z Pracownią Zrównoważonego Rozwoju i Wydziałem Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia.