Uchwała antysmogowa – terminy

W dniu 24 czerwca 2019 roku Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął tzw. uchwałę antysmogową, tj. uchwałę wprowadzającą na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Pełną treść uchwały można znaleźć tutaj.

Terminy wynikające z uchwały:

Od 01.09.2019:

  • Zakaz spalania węgla brunatnego, mułów, flotokoncentratów, miału węglowego (do 3 mm) i mokrej biomasy (powyżej 20% wilgotności).

Od 01.01.2024:

  • Zakaz eksploatacji kotłów pozaklasowych (poniżej 3 klasy).
  • Zakaz eksploatacji ogrzewaczy pomieszczeń niespełniających wymagań ekoprojektu (dotyczy np. kominków, pieców kaflowych).

Od 01.01.2028:

  • Zakaz eksploatacji kotłów poniżej 5 klasy lub kotłów niespełniających wymagań ekoprojektu.

Źródło: BIP