Kategorie
Różne

Społeczni Ekodoradcy

Ruszamy do walki ze smogiem w Toruniu. Celem projektu jest zaangażowanie mieszkańców pięciu najbardziej zanieczyszczonych smogiem okręgów Torunia w ograniczanie niskiej emisji poprzez aktywne włączenie ich w działania informacyjno-edukacyjne skierowane do posiadaczy przestarzałych pieców węglowych.

Kategorie
Różne

Projekt Bydgoski Włącznik Antysmogowy

Celem projektu jest aktywne angażowanie mieszkanek i mieszkańców Bydgoszczy w oddolne działania na rzecz poprawy jakości powietrza.  

Jednym z głównych zadań projektu jest praca pięciu grup antysmogowych na najbardziej zanieczyszczonych osiedlach. Przy wsparciu ekspertów grupy zajmą się analizą sytuacji smogowej na osiedlach i opracują narzędzia, które odpowiedzą na problemową sytuację na danym osiedlu. W jednym miejscu będą to celowe działania informacyjno-edukacyjne, w innym nasadzenia zieleni na ruchliwej ulicy, gdzieś indziej montaż dodatkowych czujników jakości powietrza czy działania edukacyjne w szkołach.  W ramach projektu każda z grup otrzyma dofinansowanie wspólnie zaplanowanych działań.