Wizja czystego powietrza w Bydgoszczy i w całym regionie wyznacza kierunki naszych działań.
Celem stowarzyszenia jest doprowadzenie jakości powietrza do stanu bezpiecznego dla życia i zdrowia mieszkańców. 

Nasze działania

Wybory samorządowe – pytamy kandydatów na Prezydenta Bydgoszczy

Zadaliśmy kandydatom i kandydatkom na Prezydenta Bydgoszczy pytania odnośnie ich planów związanych z poprawą jakości powietrza w naszym mieście. Poniżej odpowiedzi, które otrzymaliśmy od 2 kandydatów, Rafała Bruskiego i Łukasza Schreibera: Rafał Bruski Jakie działania podejmie Pan/Pani, żeby zlikwidować piece i kotły niespełniające wymogów uchwały antysmogowej, które w największym

Kujawsko-Pomorskie Bez Smogu – rozpoczynamy rekrutację

Rozpoczynamy rekrutację gmin, które są zainteresowane ściślejszą współpracą w projekcie Kujawsko-Pomorskie Bez Smogu, w ramach której zapewniamy bezpośrednie merytoryczne wsparcie w procesie wdrażania narzędzi z 5 obszarów związanych z ochroną powietrza.

Projekt „Kujawsko-pomorskie bez smogu”

W projekcie Kujawsko-Pomorskie Bez Smogu wypracowujemy razem z przedstawicielkami i przedstawicielami gmin wiejskich i wiejsko-miejskich z regionu katalog metod i narzędzi skutecznych w procesie wdrażania przepisów antysmogowych.

Społeczni Ekodoradcy

Ruszamy do walki ze smogiem w Toruniu. Celem projektu jest zaangażowanie mieszkańców pięciu najbardziej zanieczyszczonych smogiem okręgów Torunia w ograniczanie niskiej emisji poprzez aktywne włączenie ich w działania informacyjno-edukacyjne skierowane do posiadaczy przestarzałych pieców węglowych.

Angażujemy mieszkańców w oddolne działania antysmogowe

Monitorujemy jakość powietrza

Współpracujemy z samorządami w zakresie wdrażania przepisów antysmogowych

Pomagamy mieszkańcom wymieniającym ogrzewanie

Prowadzimy mobilne doradztwo ekologiczne

Podnosimy świadomość na temat szkodliwości smogu

Ostrzegamy mieszkańców podczas silnych przekroczeń norm jakości powietrza

Jak założyć straż międzygminną?

Poradnik dla samorządów województwa kujawsko-pomorskiego. Straż międzygminna to rozwiązanie dla mniejszych gmin, które nie mogą pozwolić sobie na powołanie własnej straży ze względów finansowych i organizacyjnych.

Katalog lokalnych przepisów antysmogowych i programów dotacyjnych w Bydgoszczy, a także zachęta do oferowania usługi pełnomocnictwa przy wymianie ogrzewania.

Zawalcz o czyste powietrze dla siebie i swojej rodziny. Ekopatrol Straży Miejskiej w Bydgoszczy walczy z trucicielami spalającymi śmieci. Sprawdza też, czy bydgoszczanie przestrzegają przepisów uchwały antysmogowej. Dowiedz się więcej i obejrzyj filmik instruktażowy.

Modernizacja strony internetowej Bydgoskiego Alarmu Smogowego została sfinansowana przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.