Kategorie
Różne

Projekt Bydgoski Włącznik Antysmogowy

Celem projektu jest aktywne angażowanie mieszkanek i mieszkańców Bydgoszczy w oddolne działania na rzecz poprawy jakości powietrza.  

Jednym z głównych zadań projektu jest praca pięciu grup antysmogowych na najbardziej zanieczyszczonych osiedlach. Przy wsparciu ekspertów grupy zajmą się analizą sytuacji smogowej na osiedlach i opracują narzędzia, które odpowiedzą na problemową sytuację na danym osiedlu. W jednym miejscu będą to celowe działania informacyjno-edukacyjne, w innym nasadzenia zieleni na ruchliwej ulicy, gdzieś indziej montaż dodatkowych czujników jakości powietrza czy działania edukacyjne w szkołach.  W ramach projektu każda z grup otrzyma dofinansowanie wspólnie zaplanowanych działań. 

Osoby zainteresowane włączeniem się w prace jednej z grup, proszone są o zgłoszenie chęci udziału poprzez formularz zgłoszeniowy:  https://forms.gle/mq7yuV7ms8g8YsEx6

Kluczowym elementem projektu jest stworzenie bazy informacji o stanie powietrza w Bydgoszczy, również z aktywnym udziałem mieszkańców. Planujemy zainstalowanie na terenie miasta około 30 niskokosztowych czujników zanieczyszczenia powietrza. Do ich złożenia, w ramach warsztatów organizowanych ze Stowarzyszeniem Otwarta Sieć Rzeczy, zaprosimy wszystkich bydgoszczan oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy wyrażą chęć włączenia się w obywatelski monitoring jakości powietrza i zamontują czujnik w swoim miejscu zamieszkania, lub na wybranej instytucji. 

Pozostałe elementy projektu: 

1. Ewaluacja dotychczasowych działań antysmogowych podejmowanych przez Miasto Bydgoszcz i diagnoza ubóstwa energetycznego wśród bydgoszczan. Identyfikacja grup najbardziej dotkniętych ubóstwem energetycznym i ustalenie przyczyny jego występowania. Raport z wynikami diagnozy ukaże się w pierwszym kwartale 2022 roku i będzie podstawą dalszych działań projektowych. 

2. Stworzenie 15- osobowego Miejskiego Zespołu Antysmogowego, spośród urzędników, ekspertów, ekodoradców, liderów, aktywistów i zainteresowanych tematem mieszkańców, którego zadaniem będzie zaprojektowanie działań systemowych w zakresie jakości powietrza dla innych obszarów miasta oraz planowanie narzędzi wzmacniających działania zaplanowane w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Bydgoszczy.  

3. Kampania informacyjno-edukacyjna koordynowana przez mobilnego ekodoradcę Urzędu Miasta Bydgoszczy

4. Procesy młodzieżowe w szkołach ponadpodstawowych, które obejmą przeprowadzenie warsztatów na temat niskiej emisji w Bydgoszczy, zbudowanie i zamontowanie czujnika na szkole oraz opracowanie przez uczniów planu działań prowadzących do poprawy jakości powietrza w okolicy szkoły, np. nasadzenia drzew, osiedlowa debata, kampania plakatowa o zasięgu osiedlowym. 

5. Działania regionalne polegające na wzmacnianiu działań początkujących inicjatyw antysmogowych w województwie kujawsko-pomorskim, obejmujące wsparcie lokalnych kampaniach informacyjnych – udostępnienie przenośnych mierników jakości powietrza i sztucznych oddychających płuc. Działanie będzie uwieńczone debatą dla przedstawicieli lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych i inicjatyw antysmogowych na temat sposobów walki ze smogiem na szczeblu lokalnym i regionalnym. 

Liderem projektu jest Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, partnerami Miasto Bydgoszcz i Bydgoski Alarm Smogowy. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. 

Informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej: https://www.pzr.org.pl/bydgoski-wlacznik-antysmogowy/
i na Facebooku na https://www.facebook.com/groups/antysmogowy

Kategorie
Dofinansowanie Wymiana pieca

Nowe punkty doradczo-konsultacyjne

Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa Miasta Bydgoszczy! Pomożemy Ci wycenić inwestycję oraz uzyskać dotacje na wymianę ogrzewania, termomodernizację i fotowoltaikę.

Czekamy na Ciebie w punktach:


1. Centrum — ulica Gdańska 5, pokój 3

poniedziałki, 16.00–19.30

środy, 16.00–19.30

wizyty domowe: tel. 698 721 580

2. Miedzyń — Zespół Szkół nr 8 przy ulicy Pijarów 4, pokój 114

wtorki, 16.00–19.30

czwartki, 16.00–19.30

wizyty domowe: tel. 509 326 793

*punkty obsługiwane są przez konsorcjum PZR, Bydgoski Alarm Smogowy i Fundacja EkoRozwoju.

Kategorie
Dofinansowanie Wymiana pieca

Sesji doradczych ciąg dalszy

Poniżej publikujemy terminy i adresy kolejnych sesji doradczych dla mieszkańców chcących wymienić piec – zapraszamy!

 • 21 czerwca, godz. 18:00 do 20:00 w SP 35 przy ul. Nakielskiej 273 na Miedzyniu.
 • 27 czerwca, godz. 11:30 do 13.30, w salce przy Kościele św. Maksymiliana Kolbego na Osowej Górze.
Kategorie
Dofinansowanie Wymiana pieca

Kolejne spotkania doradcze

Zapraszamy na indywidualne doradztwo, tym razem współorganizowane z Zespołem Szkół Budowlanych:

wtorek 1 czerwca, od godz. 16.00 do 18.00, w Zespól Szkół Budowlanych przy ul. Pestalozziego 18.

Eksperci z UM Bydgoszcz, Bydgoskiej Filii NFOŚiGW i przeszkoleni społecznicy będą udzielać indywidualnych porad dla mieszkańców, którzy planują wymianę bezklasowych pieców na paliwa stałe.

Podczas spotkania będzie można:

 • uzyskać informacje na temat terminów, do których należy wymienić stary piec zgodnie z nowymi przepisami uchwały antysmogowej
 • poznać szczegóły dotyczące dostępnych źródeł dofinansowania do wymiany kotłów
 • otrzymać wskazówki, gdzie można składać wnioski o dopłaty
 • poznać tajniki całego procesu wymiany pieca i wszystkich formalności z tym związanych
 • wypełnić wniosek o dofinansowanie

Kolejne spotkanie współorganizowane z Radą Osiedla Wilczak Jary:

w środę 9 czerwca, od godz. 18.00 do 20.00 w SP nr 13 Zespołu Szkół nr 29, ul. Słoneczna 26.

Kategorie
Dofinansowanie Wymiana pieca

Myślisz o zmianie starego pieca?

Nie wiesz jak się za to zabrać?

Przyjdź na indywidualne doradztwo organizowane przez Radę Osiedla Stary Fordon i Stowarzyszenie Bydgoski Alarm Smogowy w piątek 21 maja, od godz. 17.00 do 19.00 w siedzibie Klubu “Marzenie” 50+ przy ul. Rynek 6.

Przeszkoleni społecznicy będą udzielać indywidualnych porad
dla mieszkańców, którzy planują wymianę bezklasowych pieców na paliwa stałe.

Podczas spotkania będzie można:

 • uzyskać informacje na temat terminów, do których należy wymienić stary piec zgodnie z nowymi przepisami uchwały antysmogowej
 • poznać szczegóły dotyczące dostępnych źródeł dofinansowania do wymiany kotłów
 • otrzymać wskazówki, gdzie można składać wnioski o dopłaty
 • poznać tajniki całego procesu wymiany pieca i wszystkich formalności z tym związanych
 • wypełnić wniosek o dofinansowanie